14 033

Samenlevingsinitiatieven

& burgerparticipatie

Initiatieven

Renovatie achterplein Van Boetzelaerlaan

Enkele bewoners van de Van Boetzalaerlaan kwamen bij ons, ze wilden een groener en gezelliger achterplein. Er waren verschillende bijeenkomsten geweest onderling om de wensen te bespreken en af te stemmen wat de bewoners zelf wilden doen.

Uiteindelijk is door de bewoners gekozen voor een groener plein met meer beplanting, en ruimte om te spelen voor de aanwonende kinderen.

Met vereende krachten hebben bewoners oude beplanting gerooid, nieuwe beplanting geplant, stap-stammen geplaatst, hinkelbanen geschilderd en het plein mooi aangekleed.

Het eindresultaat: een mooi en gezellig achterplein, maar ook veel meer contacten met elkaar. De samenhang is vergroot, bewoners staan voor elkaar klaar.

Renovatie Walenburg

Naar aanleiding van een verzoek van een bewoner zijn wij in gesprek gegaan met de bewoners van de Walenburg. Zij wilden graag hun plein renoveren en aanpakken, minder steen en meer groen.

Na gesprekken en een ontwerp van de bewoners is het plan ter goedkeuring in gediend bij de gemeente. Nadat bewoners hebben aangegeven gaan helpen met de aanleg en het onderhoud van het plein in de vorm van opruimen van het zwerfafval, bijhouden van de beplanting, heeft de gemeente Leusden goedkeuring gegeven.

Onlangs is al het grondwerk uitgevoerd door SIGHT. Deze week wordt de beplanting geleverd en gaan de bewoners, met tips van ons, aan de slag met het in de grond zetten van de beplanting.

De Walenburg is een mooi voorbeeld, van samenwerking tussen bewoners, SIGHT en de gemeente. Als we de handen in één slaan is er veel mogelijk.

Mocht u samen met buurtbewoners ideeën hebben voor het openbaar groen in uw woonomgeving, aarzel niet contact op te nemen.

 


Esdoornhof

De bewoners aan een plantvak aan de Esdoornhof hebben, met toestemming van SIGHT en de gemeente, de beplanting gerooid.

Hierna heeft SIGHT de grond verbeterd en nieuwe beplanting aangebracht. De bewoners gaan dit plantvak zelf ontdoen van onkruid en zwerfafval. Dit zodat het weer uit kan groeien tot een mooi groen plantvak.

Mocht u ook, samen met uw buren, een plantvak willen opknappen, neem dat contact met ons op. Wij zullen overleggen wat de mogelijkheden zijn en welke werkzaamheden u als bewoners op u kan nemen.


Bladblaasactie Alandsbeek

Op initiatief van enkele bewoners van Alandsbeek heeft er een bladblaasactie plaatsgevonden. Een tiental buurtgenoten hebben samen met SIGHT Landscaping met bladblazers de straten en plantsoenen vrij gemaakt van al het blad. SIGHT onderhoudt in opdracht van de gemeente de buitenruimte en stimuleert bewoners stimuleert tot zelfbeheer.

Na deze geslaagde dag was er voor iedereen een lekkere kop snert. Inwoners die ook een idee voor een actie in de omgeving hebben, kunnen hier contact opnemen met SIGHT of via het telefoonnummer van de gemeente 14033.


Initiatief Porfier

De bewoners aan de Porfier wilden meer ruimte in de straat. Het groen weg, meer plek om te spelen en een gezellig plek om elkaar te ontmoeten.

Samen met SIGHT hebben zij gekozen om een groot deel van de beplanting te rooien. Hierdoor is er een mooie open plek ontstaan, waar nu een picknickbank geplaatst is. En kinderen een plek hebben om te spelen en te fietsen.


De eerste initiatieven krijgen vorm in Leusden.

De eerste initiatieven krijgen gestalte in Leusden, het opruimen van zwerfafval, het zelfonderhouden van een boomspiegel, maar ook met de hele buurt het omvormen van een plantvak oppakken.

Op naast getoonde kaart ziet u de locaties waar de afgelopen maanden buurtinitiatieven opgepakt zijn. Daarnaast zijn we met nog veel bewoners in gesprek om initiatieven op te pakken en enkele wachten op het juiste seizoen om te kunnen planten of snoeien.


Het fonds Samenlevingsinitiatieven is een initiatief van Larikslaan2.

De Samenleving Voorop is een speerpunt van de gemeente Leusden. Onderneem samen met je buren leuke dingen. Help de buurvrouw met het gebroken been door de boodschappen mee te nemen. Geef de buurjongen bijles of help hem met zijn huiswerk. Dit kan alleen als je elkaar kent en weet wat er speelt bij elkaar.

Om dit te stimuleren is het Samenlevingsinitiatief. Je kunt een budget aanvragen voor een bankje, voetbaldoeltjes, een boodschappendienst of een pluktuin. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Dien via www.welzijnleusden.nl uw initiatief in en kijk wat u met uw buren kan betekenen voor uw plein, straat of omgeving.

Bermen maaien op een manier die goed is voor de natuur

Langzaam raken de kruidenbermen uitgebloeid in de gemeente Leusden. Deze maand starten we met het maaien van de bermen. Op deze manier heeft alle flora de kans zijn zaad te verspreiden en verschralen we de bodem. Op een verschraalde bodem kan zich een grotere... Lees meer

Maatwerk bermen maaien

Het is u wellicht opgevallen dat bij een deel van de bermen alleen de eerste meter naast de weg is weggemaaid. Daarmee voorkomen we dat het gras vol met kruiden en bloemen over de weg gaat hangen en de verkeersveiligheid in het geding komt. Tegelijkertijd blijft, door... Lees meer

Start hagen knippen

Ook dit jaar starten we weer met het knippen van hagen als onderhoud. Grote stukken haag worden machinaal geknipt. Kleinere hagen worden op een ander tijdstip met de hand meegenomen. Mocht u ons bezig zien, wilt u dan zo vriendelijk zijn om uw auto’s aan de kant... Lees meer

Steun de lokale ondernemer!

Met alle beperkingen voor de horeca kon de Eeterij-tapperij de Hessenkar toch nog zorgen voor heerlijke broodjes! De onderhoudsploegen in de gemeente Leusden eten zo gezond en lekker. De komende periode gaan we dit elke week... Lees meer

Vragen, initiatieven, meldingen of ideeën?

Heeft u vragen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons:

Neem contact op
Share This