14 033

Onderhoudsniveau

Grotendeels terug naar B-niveau

Kwaliteitsniveau

Een aantal jaar geleden heeft de gemeente Leusden besloten om het onderhoud van de buitenruimte een tandje lager uit te voeren. Door de rode draad in de meldingen en de uitslag van het Burgertevredenheidsonderzoek, wordt er vanaf 1 april 2017 structureel op veel punten op B-niveau onderhouden.

Het onderhoudsniveau is op de volgende gebieden op B-niveau:
– de winkelcentra;
– de woongebieden;
– het onkruid in de boomspiegels in de verharding worden 4 x per jaar met heet water bestreden.

Het onderhoudsniveau van de doorgaande wegen en bedrijventerrein zijn op C-niveau.

B-niveau houdt in dat er goed onderhouden wordt, maar dat er nog wel onkruid tussen de beplanting mag zitten en er mag ook nog zwerfafval op straat liggen.

 

Vragen, initiatieven, meldingen of ideeën?

Heeft u vragen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons:
Neem contact op
Share This