14 033

Onderhoudsniveau

Onderhoud op beleving

Kwaliteitsniveau

De Gemeente Leusden en beheerder SIGHT Landscaping vinden het erg belangrijk dat de gebruikers van de buitenruimte tevreden zijn over het beheer.

Daarom zijn wij nagegaan hoe de inwoners van Leusden de openbare ruimte beleven. Op welke vlakken moeten wij als gemeente en aannemer inspringen op de behoefte van de inwoners? Deze vraag zijn wij op dit moment aan het onderzoeken. Dit betekent niet dat op andere vlakken het onderhoudsniveau wordt losgelaten. Er zal altijd gezorgd worden voor een verzorgd en net beeld van de openbare ruimte.

De bermen van de structuren (hoofdwegen) worden sinds dit jaar op een andere wijze beheerd. Er zijn kruidenmengsels ingezaaid, om te zorgen dat door heel Leusden een lint ontstaat voor de insecten. De randen worden structureel gemaaid voor de verkeersveiligheid. Het overige deel wordt minder vaak gemaaid om de kruiden de kans te geven om tot bloei te komen en zaad te zetten. Op deze manier ondersteunen wij de biodiversiteit in de gemeente.

 

Vragen, initiatieven, meldingen of ideeën?

Heeft u vragen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons:

Neem contact op
Share This