14 033

Onderhoudsniveau

Onderhoud op beleving

Kwaliteitsniveau

De Gemeente Leusden en beheerder Florijn aannemingsbedrijf BV vinden het erg belangrijk dat de gebruikers van de buitenruimte tevreden zijn over het beheer.

Daarom zijn wij nagegaan hoe de inwoners van Leusden de openbare ruimte beleven. Op welke vlakken moeten wij als gemeente en aannemer inspringen op de behoefte van de inwoners? Er wordt altijd gezorgd voor een verzorgd en net beeld van de openbare ruimte.

De beeldkwaliteit waaraan de openbare ruimte moet voldoen is een B-kwaliteit. Dit houdt in dat er een bepaalde mate van onkruid en zwerfafval mag zijn in het openbaar gebied. Zie als voorbeeld Beeldmeetlat B-niveau. En ook dat het gras een maximale lengte mag hebben van 10 centimeter. Bij een B-kwaliteit is er een nette en verzorgde openbare ruimte.

De bermen van de structuren (hoofdwegen) worden in juni vanaf de rand 1,25m gemaaid. Bermen smaller van 5m worden helemaal gemaaid. In het najaar worden alle bermen gemaaid. Er zijn kruidenmengsels ingezaaid, om te zorgen dat door heel Leusden een lint ontstaat voor de insecten. Op deze manier ondersteunen wij de biodiversiteit in Leusden.

 

Vragen, initiatieven, meldingen of ideeën?

Heeft u vragen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons:

Share This