14 033

Wie zijn wij

Wij zijn Florijn aannemingsbedrijf BV, en verzorgen de buitenruimte in uw wijk

Wie zijn wij

Wij zijn Florijn aannemingsbedrijf BV, een landelijk bedrijf dat de integrale aanleg en het onderhoud verzorgt van de openbare ruimte. Wij leggen het groen in parken, pleinen en woongebieden aan, en onderhouden deze ruimte. Dit doen wij met veel enthousiasme. De bewoners van Leusden zijn onze klanten, de gebruikers van de buitenruimte!

In de gemeente Leusden verzorgen wij het onderhoud van de openbare buitenruimte. De kwaliteit van het onderhoud is grotendeels op B-niveau (zie ook: onderhoudsniveau).

Onze werkzaamheden betreffen:

•     Onkruidbeheersing in beplantingsvakken, boomspiegels en op verhardingen
•    
Snoeien en knippen van beplanting
•    
Maaien van gazons en bermen
•    
Zwerfvuilbeheersing op verhardingen, gazons en in beplantingen
•    
Vegen van verhardingen en reinigen van kolken
•    
Blad ruimen op verhardingen en gazons
•    
Prullenbakken legen

Social return on investment

In het beheer en onderhoud werken wij samen met het WerkgeverServicePunt en de gemeente Leusden.

Er zijn verschillende medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk bij Florijn speciaal voor Leusden. Zij worden aangestuurd door voormannen van Florijn.
Zij zijn aan de slag met zaken zoals snoeien, onkruid verwijderen en zwerfafval opruimen.
Op deze manier houden wij de buitenruimte schoon, maar is het ook een leer- en werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij willen deze medewerkers zich laten ontwikkelen door coaching en opleidingen.

Hiermee dragen wij bij aan ‘social return’, wat er op hoofdlijnen op neerkomt dat er vanuit de Participatiewet wordt voldaan aan de verplichting om als reguliere werkgever medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ook wordt hiermee invulling gegeven aan maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen.

Share This