14 033

Langzaam raken de kruidenbermen uitgebloeid in de gemeente Leusden. Deze maand starten we met het maaien van de bermen. Op deze manier heeft alle flora de kans zijn zaad te verspreiden en verschralen we de bodem. Op een verschraalde bodem kan zich een grotere diversiteit aan planten en dieren ontwikkelen.

Sommige bermen worden niet geheel gemaaid zodat op deze plek ook meerjarige kruiden hun plek kunnen vinden. Ook de stroken die dit jaar zijn ingezaaid met bloemenmengsels slaan we over. Dit maaibeleid biedt ook verschillende kansen voor de fauna, mogelijkheden om te schuilen en voedsel verdwijnen dan niet volledig bij een maaibeurt.
Wist u bijvoorbeeld dat insecten overwinteren in de holle stengels van planten?

De eerste strook langs de weg en bij zichthoeken worden uiteraard gemaaid vanwege de veiligheid. Op andere locaties wordt de keuze gemaakt op grond van de aanwezige flora en fauna.

Share This