14 033

Er is gestart met blad blazen in Leusden. In eerste instantie wordt het blad van de rijbanen en fietspaden geblazen. Hierna wordt gestart met het blad op de gazons.

We zijn nu met 10 mensen aan het blad blazen met een rugblazer. En is er is een gazonmaaier omgebouwd tot aan krachtige blazer (zie foto).


Tevens is er een trekker met een bladgrijper/zuiger actief die de bladeren van het gazon af haalt.
De veegwagen ondersteunt de blad campagne.

De blad campagne loopt tot en met week 51.

Op zaterdag 28 november a.s. is er in de wijk Alandsbeek een Grote Blad Blaas Dag. Zie www.buurkrachtalandsbeek.nl voor verdere informatie en om u aan te melden.

De bloemenbermen zijn gemaaid, dit zijn bijvoorbeeld de bermen langs de hoofdwegen.

Op dit moment worden de laatste slootkanten gemaaid, in week 47 is dit afgerond.

 

Share This