14 033

De vakantieperiode is weer bijna voorbij, de kinderen gaan bijna weer naar school en bij SIGHT is iedereen weer aan het werk, dus op volle sterkte aan de slag in Leusden.

 

De planning voor de grote werkzaamheden voor de komende periode is als volgt:

Vanaf week 36:

  • 2e maaironde van het ruig gras (bermen, buitengebied en bloembermen)
  • Onkruidbeheersing in de gesloten verharding.

Vanaf week 39: gestart met het uitmaaien van de watergangen.

Vanaf week 42: reinigen van de kolken (de afvoerputten naar de riolering)

Share This