14 033

Het is u wellicht opgevallen dat bij een deel van de bermen alleen de eerste meter naast de weg is weggemaaid. Daarmee voorkomen we dat het gras vol met kruiden en bloemen over de weg gaat hangen en de verkeersveiligheid in het geding komt. Tegelijkertijd blijft, door maar een meter te maaien, zoveel mogelijk kruidenrijk gras behouden, wat goed is voor de vogels en insecten. Zo versterken we de biodiversiteit en behouden we een fleurige berm.

 

Share This