14 033

De openbare ruimte is van ons allemaal. Dus hoe mooi zou het zijn als iedereen in Leusden zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar woonomgeving. U bent het gewend dat de buitenruimte, waaronder het groen in de wijken, voor u wordt onderhouden. Dat gebeurt nog steeds en dat blijft zo. Wel zal een lager onderhoudsniveau vanwege bezuinigingen meer zichtbaar worden.
Tegelijkertijd is er in Leusden ook een verandering zichtbaar die past binnen ‘de samenleving voorop’; steeds meer bewoners nemen zelf initiatief om samen met buren het groen in de straat naar eigen smaak in te richten en te onderhouden. We vinden het fijn dat bewoners op deze manier bijdragen aan een mooie en prettige woonomgeving.

De gemeente is onlangs een contract aangegaan met een nieuwe aannemer voor de buitenruimte die deze initiatieven stimuleert en ondersteunt en u graag over haar werkwijze informeert. Initiatieven van bewoners zorgen niet alleen voor een aangename woonomgeving, het brengt ook nieuwe verbindingen in de wijken. Mensen leren elkaar (beter) kennen en weten elkaar makkelijker te vinden. Met het oog op het toenemende belang van zelfredzaamheid is dit een ontwikkeling die zeer welkom is.

Laten we ons met elkaar inzetten en er samen iets moois van maken!

Share This