14 033

Nationale Boomfeestdag

Wij zijn SIGHT landscaping, en verzorgen de buitenruimte in uw wijk

Nationale Boomfeestdag

Boom in je buurt!

Nationale  Boomfeestdag zal in 2021 ook weer plaats vinden in Leusden. Uiterlijk oktober 2021 kunt u een locatie aanmelden voor een boom in de gemeente Leusden. Dit initiatief in een samenwerking tussen de gemeente Leusden, De Groene Belevenis en SIGHT Landscaping.

Hoe werkt het?

Inwoners van Leusden, scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en welzijnsorganisaties kennen hun eigen omgeving het best. Je weet bijvoorbeeld waar een braakliggend veldje is, een saai betegeld (school)plein of een groen hoekje dat nog wel een boom kan gebruiken. Check of deze plek voldoet aan de criteria (zie hieronder) en stem met de buren/ omwonenden/gebruikers af of zij ook graag een boom op deze plek zien. Let daarbij op de volgende punten:

 • Zo nauwkeurig mogelijk de plek
 • Waarom jij vindt dat daar een boom moet komen
 • Eventueel de gewenste boomsoort
 • Je naam en e-mail adres

Per inwoner, school of organisatie kan 1 boom/plek aangemeld worden. De gemeente Leusden en SIGHT Landscaping bepalen of de boom daadwerkelijk geplant kan worden.

Waarom een boom?

Bomen beperken bodemerosie en wateroverlast, leggen fijnstof en CO2 vast en brengen aantrekkelijk groen en verkoeling in je eigen omgeving. Want van meer groen in de buurt worden we blij!

De feiten:

 • Bomen hebben een verkoelende werking, een gezonde boom levert naar schatting een koelend vermogen van ongeveer 10 airco’s;
 • Bij uitzicht op een plantsoen of park stijgen de huizenprijzen tot 6%;
 • Met meer groen en minder tegels stroomt er fors minder regenwater het riool in.
 • Kinderen spelen vaker buiten als er groen in hun omgeving is;
 • Het is goed voor het milieu. Eén stadsboom kan net zoveel stikstofdioxide en fijnstof vastleggen als wordt geproduceerd door 10.000 autokilometers;
 • Mensen voelen zich gezonder in een groene woonomgeving.

Criteria

De ideale plek voor jouw boom gevonden? Check hieronder of deze aan de criteria voldoet.

 • De boom moet in de openbare ruimte komen te staan.
 • Ruimte: Is er voldoende ruimte voor de boomwortels? Het plantgat moet minimaal 1x1m zijn. Maar houdt er rekening mee dat de breedte van de kroon ook vaak de breedte van de wortels is.
 • Functie van de plaats: De locatie mag geen ‘nevenfunctie’ hebben, als bijvoorbeeld een plein gebruikt wordt voor evenementen, een markt of als standplaats voor afvalcontainers kan hier geen boom geplant worden.
 • Afstand tot erfgrens: Om in de toekomst tak- en wortelproblemen te voorkomen, kan een boom niet te dichtbij een erfgrens geplant worden.
 • Communicatie: Zorg ervoor dat alle omwonenden die zicht hebben op de aan te planten boom op de hoogte zijn van je aanmelding. Door een goede afstemming met alle omwonenden voorkom je tegenstand tegen de aanplant van de nieuwe boom.

Meld uw boom aan uiterlijk oktober via bomen@leusden.nl. Mocht uw aanvraag aan alle criteria voldoen wordt u hiervan op de hoogte gehouden en zal in het najaar de boom geplant worden.

 

Share This